No title... No title... No title...

Thành phố có 50 mô hình “Dân vận khéo” trong năm 2021

Trong năm 2021, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố đã xây dựng, đăng ký 50 mô hình về “Dân vận khéo”, huy động sự tham gia tích cực của nhân dân, từng bước thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị, góp phần thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của thành phố.

Nông dân HTX hoa Ninh Phúc trồng hoa cúc vàng theo mô hình dân vận khéo ““tuyên truyền vận động tham gia chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP”

Trong đó: Ở lĩnh vực phát triển kinh tế, các cấp các ngành trong hệ thống chính trị đã hướng về cơ sở, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức vận động cán bộ, đảng viên, nhân dân tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế,sản xuất kinh doanh giỏi, làm giàu chính đáng , nổi bật như mô hình: “tuyên truyền vận động tham gia chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP”; mô hình “ vận động thành lập tổ hợp tác nuôi cá nước ngọt”….Trong lĩnh vực văn hóa, xã hội, nhiều mô hình, cách làm dân vận khéo đã  khơi dậy tinh thần trách nhiệm của cộng đồng dân cư cho công tác xã hội, tiêu biểu như mô hình “xây dựng lớp học thông minh cấp tiểu học”, mô hình “nhà sạch, đường đẹp”… Trên lĩnh vực xây dựng phát triển đô thị, nhiều mô hình “dân vận khéo” vừa có ý nghĩa xã hội, vừa có ý nghĩa chính trị sâu sắc góp phần xây dựng thành phố ngày càng sáng, xanh sạch đẹp như mô hình “ vận động nhân dân tích cực nạo vét, xây sửa hệ thống cống, rãnh thoát nước đảm bảo vệ sinh môi trường, cảnh quan đô thị”, mô hình “ vận động nhân dân xây dựng công trình thể thao và lắp dụng cụ thể thao cho nhân dân” ….

Bên cạnh đó, nhiều mô hình trên các lĩnh vực an ninh quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng NTM đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần vào sự phát triển của thành phố …./.

Linh Huệ

BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH


Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 1211
  • Trong tuần: 17 418
  • Tất cả: 1 589 070