No title... No title... No title...

Trong quý I: thành phố có hơn 73% văn bản được thực hiện dưới dạng điện tử, ký số.

Để làm tốt công tác số hóa thủ tục hành chính, thành phố đã chỉ đạo các phòng chuyên môn, phối kết hợp với bộ phận một cửa thành phố và 14 phường, xã rà soát, kiểm đếm thủ tục hành chính bản giấy còn hiệu lực đang lưu trữ ( kết quả: đã hoàn thành rà soát, kiểm đếm 303.867 thủ tục hành chính – bản giấy được lưu trữ từ năm 1996 đến nay). Cập nhật, bổ sung quy trình nội bộ, quy trình điện tử để giải quyết từng thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của thành phố và phường, xã   ( tổng số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND Thành phố là 284 thủ tục hành chính; cấp phường, xã là 118 thủ tục hành chính, tất cả đều được cập nhật trên hệ thống “ một cửa điện tử” ).

Người dân đến làm việc tại bộ phận một cửa liên thông thành phố Ninh Bình.

Hiện nay, trên 80% hồ sơ công việc tại thành phố, và trên 40% hồ sơ ở phường, xã được quản lý, xử lý, luân chuyển hoàn toàn trên môi trường mạng ( trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước). 100% số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được tiếp nhận tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố, đều được nhập trên hệ thống “ một cửa điện tử”, và áp dụng quy trình điện tử luân chuyển hồ sơ theo từng bước đã được UBND Tỉnh công bố.

Chỉ tính riêng trong quý I năm nay, UBND Thành phố đã có 3.184 văn bản đi; Số văn bản được thực hiện dưới dạng điện tử, ký số đạt tỷ lệ 73% ( 2.328 văn bản). UBND các phường, xã có 2.446 văn bản đi; Số văn bản được thực hiện dưới dạng điện tử, ký số đạt tỷ lệ 90% ( 2.296 văn bản) ./.

 

Lê Thúy

BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH


Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 33
  • Hôm nay: 801
  • Trong tuần: 7 720
  • Tất cả: 1 909 935