image banner

Đánh giá - Nhận xét

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
15/25 dịch vụ công thiết yếu đã được tiến hành số hóa trong việc giải quyết TTHC tại Bộ phận một cửa từ 01/7/2022.
Sau 2 năm triển khai thực hiện Đề án số 06 và  Quyết định số 422 ngày 4/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ, UBND thành phố đã thực hiện 15 danh mục trong 25 dịch vụ công thiết yếu. Trong đó: triển khai 08/25 dịch vụ công của ngành Công an ( đã giải quyết 57.959/62.057 hồ sơ trực tuyến, đạt tỷ lệ 93,4%); Triển khai 07 dịch vụ công của các phòng, ban, đơn vị, UBND phường, xã ( đã giải quyết 7.922/8.385 hồ sơ trực tuyến, đạt tỷ lệ 94,5%).

Đối với dịch vụ “Xác nhận thông tin về cư trú” toàn trình đã được tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2022 theo đúng thời hạn được giao phải hoàn thành.
 Hiện tại số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố đã cung cấp 124 dịch vụ công một phần, 168 dịch vụ công toàn trình; 100% quy trình giải quyết TTHC đã được cấu hình theo quy trình nội bộ, quy trình điện tử, cung cấp công khai trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống Một cửa điện tử của tỉnh. Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh đã được triển khai dùng chung cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn; hệ thống đã cung cấp, đảm bảo sự thống nhất về mô hình ứng dụng CNTT toàn tỉnh, dễ dàng trong việc tích hợp dữ liệu, liên thông giữa các đơn vị và hình thành cơ sở dữ liệu tập trung, thống nhất, an toàn và lâu dài.
 Đối với 15/25 dịch vụ công thiết yếu (thuộc thẩm quyền giải quyết của thành phố Ninh Bình) đã tiến hành số hóa trong việc giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa từ 01/7/2022. 

Lê Thúy

 
  • Từ khóa :
BẢN ĐỒ TP NINH BINH
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1