image banner

Đánh giá - Nhận xét

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Năm 2023: toàn thành phố đã tiếp 728 lượt công dân, với 355 vụ việc

Từ đầu năm đến nay, toàn thành phố đã tiếp 728 lượt công dân, với 355 vụ việc - tăng 27,27 % so với cùng kỳ năm trước. Trong đó UBND thành phố tiếp 58 buổi với 392 lượt công dân của 255 vụ việc; UBND các xã, phường tiếp 336 lượt công dân của 100 vụ việc.
 Nội dung công dân đề nghị chủ yếu liên quan đến quản lý, sử dụng đất đai; cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất; tranh chấp đất đai; trật tự đô thị và chính sách xã hội khác. 
Cũng trong thời gian trên, tại trụ sở Tiếp công dân của thành phố đã tổ chức tiếp công dân thường xuyên, định kỳ theo lịch và đột xuất với 392 lượt công dân (255 vụ việc). Đồng chí Bí thư Thành ủy đã tổ chức tiếp công dân định kỳ hàng tháng theo Quy định số 11 ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của người dân. Đồng chí Chủ tịch UBND thành phố và Thường trực HĐND thành phố đã thực hiện việc tiếp công dân định kỳ, hàng tháng theo Luật Tiếp công dân, Nghị định số 64 ngày 26/6/2014 của Chính phủ và Quy chế tổ chức tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ban hành tại Quyết định số 02 của UBND tỉnh Ninh Bình. 
Sau các buổi tiếp công dân, UBND thành phố ban hành thông báo kết luận chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho Chủ tịch UBND xã, phường và trưởng các phòng, ban chuyên môn tham mưu giải quyết theo đúng quy định./. 

Lê Thúy

 
  • Từ khóa :
BẢN ĐỒ TP NINH BINH
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1