image banner

Đánh giá - Nhận xét

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Thành phố xây dựng kế hoạch sản xuất vụ mùa năm 2024.
Vụ Xuân năm 2024 toàn thành phố gieo trồng với tổng diện tích 934,3 ha, trong đó diện tích cấy lúa là 816,7 ha ( 100% gieo cấy trà xuân muộn trong đó gieo thẳng chiếm 65% diện tích. Lúa thuần chiếm khoảng 80% diện tích, các giống lúa chủ yếu là Thiên ưu 8, ND 502, LT2, Bắc thơm số 7, Khang dân 18, Ải 32, Nếp 97... Lúa lai chiếm khoảng 20% diện tích, các giống lúa chủ yếu là Thục hưng 6, Nhị ưu 838, Thái xuyên 111, Hương ưu 98,... ) và diện tích các cây trồng màu là 117,6 ha (trong đó: cây lạc là 47,5 ha tập trung tại các HTX Phúc Lộc, Yên Khoái, Thiện Trạo; Hương Đào,… Cây ngô: 32,7 ha; rau đậu các loại 35,7 ha ).

 

Hiện nay, bên cạnh việc chỉ đạo Ban quản lý các HTX phối hợp với các đơn vị thuỷ nông đảm bảo đủ nước để cây lúa sinh trưởng, phát triển, làm đòng và trỗ bông; Hướng dẫn nông dân chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh trên cây trồng; dự tính dự báo các đối tượng dịch hại để có biện pháp phòng trừ khi tới ngưỡng….. UBND thành phố còn xây dựng kế hoạch triển khai sản xuất vụ Mùa năm 2024, đồng thời chỉ đạo các đơn vị chức năng, UBND các phường xã có diện tích đất nông nghiệp đảm bảo đủ nước và làm đất nhanh gọn, chất lượng phục vụ cho gieo cấy lúa mùa; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thị trường vật tư nông nghiệp, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định; Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật, các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới, các mô hình tiên tiến ...để nông dân tiếp thu, vận dụng trên ruộng đất của mình có hiệu quả; vận động người dân gieo cấy hết diện tích …v…v…    

Được biết, vụ mùa năm nay thành phố có kế hoạch gieo trồng trên tổng diện tích 858,5 ha ( bao gồm: 737,95 ha lúa; 26 ha lạc; 21,5 ha ngô; 6 ha hành; 67,05 ha rau các loại ). Toàn bộ diện tích gieo cấy lúa mùa trung, chủ yếu bằng các giống lúa thuần như: Bắc thơm số 7, BT7KBL-02, TBR 225, BC15, DQ11, QR1, Hương Bình, VNR20, Nếp 97, Nếp Hương, Nếp A Sào, Thiên ưu 8, Đài thơm 8, TBR 279, TBR 89, TBR 97, Khang dân 18, Hương thơm số 1, Q5... Lúa lai: Thục hưng 6, Quốc tế 1, Thái Xuyên 111, Hương ưu 98 ... Vùng đất trồng ngô thâm canh sử dụng các giống ngô lai có năng suất cao như LVN99, CP333, CP888, CP111, CP3Q, CP898, ngô nếp HN88, HN68, TBM 18... Đưa nhanh và mở rộng diện tích trồng những giống lạc mới đã qua khảo nghiệm, sản xuất thử có năng suất, chất lượng cao như: L14, L18, L27, L28, MD7, Sán dầu ... /.

Lê Thúy

  • Từ khóa :
BẢN ĐỒ TP NINH BINH
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1