image banner

Đánh giá - Nhận xét

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Thành phố xây dựng Kế hoạch thực hiện Tiểu dự án 1 “Phát triển giáo dục nghề nghiệp”– Dự án 4 thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2024 .
Nhằm hỗ trợ đào tạo nghề cho người nghèo, gắn kết chặt chẽ giáo dục nghề nghiệp với tạo việc làm, sinh kế bền vững, tăng thu nhập và nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024 trên địa bàn, UBND thành phố Ninh Bình xây dựng Kế hoạch thực hiện Tiểu dự án 1 “Phát triển giáo dục nghề nghiệp” – Dự án 4 thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2024 .

 

 

Theo như kế hoạch, trong năm 2024, UBND thành phố sẽ chỉ đạo các phòng chức năng, UBND 14 phường, xã khảo sát, thống kê, dự báo nhu cầu học nghề (Trong đó: Điều tra, khảo sát, thống kê, dự báo nhu cầu đào tạo, ngành nghề đào tạo; đánh giá xác định kỹ năng thiếu hụt của người học; tư vấn hướng nghiệp; định hướng nghề nghiệp). Đào tạo nghề trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng cho người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, người lao động có thu nhập thấp. Trong đó đối tượng hỗ trợ là lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo (hộ mới thoát nghèo trong vòng 36 tháng, kể từ thời điểm hộ được cấp có thẩm quyền công nhận thoát nghèo). Lao động có thu nhập thấp.

Nội dung và mức hỗ trợ sẽ được thực hiện theo quy định tại Điều 7, Điều 8 Thông tư số 152 ngày 17/10/2016 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng; khoản 3 Điều 1 Thông tư số 40 ngày 28/6/2019 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 152 và Quyết định số 63 ngày 05/10/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt danh mục nghề, định mức chi phí hỗ trợ đào tạo nghề từ ngân sách nhà nước trình độ sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 3 tháng cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh. /.

Lê Thúy

  • Từ khóa :
BẢN ĐỒ TP NINH BINH
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1