image banner

Đánh giá - Nhận xét

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Tỉnh uỷ Ninh Bình
  Sáng ngày 14/5, Ban Thường vụ Thành uỷ tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban thường vụ Tỉnh uỷ Ninh Bình cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của thành phố.     Dự hội nghị có các đồng chí Đinh Văn Tiên – Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy; đồng chí Đinh Văn Thứ - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; cán bộ các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Tỉnh uỷ được phân công, theo dõi Đảng bộ thành phố; Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố; Trưởng, phó các phòng, ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố; Bí thư, Phó Bí thư các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Đảng bộ thành phố; Thường trực Đảng uỷ các phường, xã; báo cáo viên cấp thành phố.  

 

anh tin bai


Các đại biểu tham dự hội nghị


    Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, lãnh đạo UBND thành phố quán triệt, triển khai nội dung các văn bản bao gồm: Chỉ thị số 27 ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Chỉ thị số 29 ngày 05/1/2024 của Bộ Chính trị về công tác phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xóa mù chữ cho người lớn và đẩy mạnh phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông; Chỉ thị số 25 ngày 25/10/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục cùng cố, hoàn thiện, năng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới; Kết luận số 70 ngày 31/01/2024 của Bộ Chính trị về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 41 ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới; Chỉ thị số 28 ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; Kết luận số 69 ngày 11/01/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20 ngày 01/11/2012 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Nghị quyết 18 ngày 27/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình về xây dựng Công an phường kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị giai đoạn 2024 - 2030; Nghị quyết số 46 ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới; Quy định số 131 ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỳ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán.
    Để các văn bản được triển khai thực hiện nghiêm túc, phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy Đinh Văn Tiên đề nghị các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, các cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, tổ chức học tập, quán triệt triển khai nội dung các văn bản mới đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Giao Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì phối hợp với các phòng, ban, đơn vị có liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra giám sát việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện; tham mưu sơ kết, tổng kết theo quy định./. 


Hương Giang

  • Từ khóa :
BẢN ĐỒ TP NINH BINH
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1